Near stations

  • 4-minute walk from Ashiya Station on JR Kobe Line
  • 6-minute walk from Ashiyagawa Station on Hankyu Kobe Line